De juiste weg naar een geldig testament

Munten erven

Er zijn een aantal manieren om uw wil kenbaar te maken:

Het handgeschreven testament

Een handgeschreven testament is een testamentaire beschikking die zelf met de hand is geschreven en ondertekend. Een handgeschreven testament mag daarom niet op een computer worden geschreven en de tekst mag ook niet door iemand anders worden voorgeschreven, hetzij met de hand, hetzij elektronisch. Er zijn geen getuigen nodig om een ​​handgeschreven testament op te stellen. Een handgeschreven testament dient in ieder geval een datumaanvulling te bevatten om er zeker van te zijn dat het gevonden testament ook daadwerkelijk het definitieve is.

Het komt maar al te vaak voor dat handgeschreven testamenten, die in de huishouddocumentenmap of op andere “veilige” plaatsen worden bewaard, tijdens de nalatenschapsprocedure niet worden gevonden of onderdrukt, wat betekent dat het laatste testament van de overledene niet kan worden worden nageleefd.

Getypt of door een ander geschreven.

Als getuigen zijn niet geschikt:

  • Personen die ook in het testament worden meegenomen
  • Minderjarigen
  • mensen met een beperkt vermogen om beslissingen te nemen
  • blinde en dove mensen

In geval van betwisting van het testament moeten getuigen getuigen dat de overledene niet werd gedwongen of rechtstreeks werd beïnvloed bij het maken van een testament, noch dat hij zich in een staat bevond die het hem onmogelijk zou hebben gemaakt om zijn wil vrijelijk te uiten; Mogelijk moet ook de chronologische en lokale oriëntatie van de overledene worden aangetoond.

Dergelijke testamenten worden meestal opgemaakt door advocaten en notarissen.

Als u een testament laat opmaken in het bijzijn van een advocaat of notaris, zorg er dan voor dat hij of zij ook de voor- en nadelen van uw testament met u bespreekt. Het komt vaak voor dat een testament goedbedoelde bepalingen bevat die het de erfgenamen vervolgens moeilijk maken.

Als bijvoorbeeld een minderjarige of kleinkind dat nog in het onderwijs zit, een te renoveren woning erft en waarin een ander verblijfsrecht heeft, dan worden in dit geval alleen de kosten aan het kleinkind in rekening gebracht en kan het zelfs niet eens de woning zelf gebruiken vanwege het verblijfsrecht.

Dit komt zeker niet overeen met de wensen van de erflater, maar is er wel het negatieve gevolg van. Het is daarom belangrijk om de achtergrond van het testament uit te werken en zo goed mogelijk vast te leggen.

Voor een grondig advies kun je het beste op tijd een afspraak maken met een advocaat erfrecht.

De juiste weg naar een geldig testament

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven